• นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ และคณะ
  เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ SenzE ณ สภากาชาดไทย

 • บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้ารับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2557 ด้านสังคม
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 “วันนวัตกรรมแห่งชำติ” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลำดพร้าว กรุงเทพฯ

 • บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ได้รับรางวัล Thailand Excellence Awards 2014 สาขา New Product Innovation Awards
  จาก Frost & Sullivan ที่ Four Season Hotel เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2557 โดยคุณปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับรางวัล

 • ผลงาน SenzE อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารผ่านทางสายตา สำหรับผู้ป่วยอัมพาต
  ของบริษัท บางกอก เว็บ โซลูชั่น จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thai IT Tycoon 2012

 • ผลงาน SenzE ชนะเลิศการประกวด Thailand ICT Awards 2013
  ประเภท E-Health and Well-being Application

 • นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2013
  ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี

จากข้อมูลขององค์การอัมพาตโลก (WSO) ระบุว่า ในปี 2554 มีคนเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพาตทั่วโลกประมาณ 6.5 ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ , วัณโรค และมาลาเรียรวมกัน ในปี 2552 พบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพาต จำนวน 13,353 คน เฉลี่ยวันละ 36 คน และในปัจจุบันมีผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้น ไปเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 751,350 คน และในรอบ 10 ปีที่ ผ่านมา (พ.ศ. 2542 – 2552) พบผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ด้วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.45 เท่า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นโรคเอแอลเอส หรือโรค Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) เป็น โรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคนี้อยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด ในระยะสุดท้ายของโรค ผู้ป่วยจะสำลัก กลืนอาหารและน้ำไม่ได้ หอบเหนื่อย หายใจลำบาก และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย

โดยจะเห็นว่าผู้ป่วยในกลุ่มทั้งที่เป็นอัมพาต และโรคเอแอลเอสนั้น เกือบทั้งหมดจะไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยทั้งการพูด และเขียน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ป่วย ในการสื่อสารกับผู้ที่ดูแล , ญาติ หรือแพทย์ ให้สามารถเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการได้ ซึ่งยิ่งส่งผลเสียทำให้สุขภาพจิตของผู้ป่วยย่ำแย่ลง

จากปัญหาดังกล่าว บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด จึงได้เกิดแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการสื่อสาร สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาต และโรคเอแอลเอส ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนมาก ทั้งที่พักฟื้นในโรงพยาบาลในลักษณะของผู้ป่วยใน และกลับมาพักฟื้นเองที่บ้าน ซึ่งโดยมากผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั้งด้วยการพูด หรือการเขียน ให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความหวัง และมีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อีกครั้งหนึ่ง