Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น ได้รับเชิญให้เข้าไปนำเสนอ และจัดอบรมสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ SenzE ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยได้รับความสนใจจากทุกท่านที่เข้าร่วม