Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ได้นำอุปกรณ์ SenzE มาสาธิตในงาน Medical Innovation of Thailand Fair ณ ที่ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 โดยอุปกรณ์ Senze ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก