Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Med Tec Japan 2015 และเข้าร่วมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ กับนักธุรกิจประเทศญี่ปุ่น ณ Tokyo Big Sight เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2558 โดยได้รับความสนใจจากนักธุรกิจญี่ปุ่นจำนวนมาก