Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Medical Fair Asia 2014 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2557 ณ Suntec ประเทศสิงคโปร์ โดยอุปกรณ์ SenzE ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง