Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ได้รับเชิญให้นำอุปกรณ์ SenzE เข้าร่วมจัดแสดง ในงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2014 (T.I.D.E) งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์