Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Pharmex Asia 2014 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2557 ณ BITEC บางนา โดยอุปกรณ์ SenzE ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่ง