Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมออกบูธในงาน Software Expo Asia 2014 โดยการสนับสนุนของ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SiPA ระหว่างวันที่ 28 -30 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยอุปกรณ์ SenzE ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นไฮไลท์หนึ่งของงาน