Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ได้รับเชิญจากทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ให้นำผลงาน SenzE มาร่วมโชว์ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2557 ซึ่งจัดที่ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ๊ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 โดยได้รับความสนใจประชาชนจำนวนมาก