Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าร่วมงาน Medical Fair Asia 2016 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2559 ที่ Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมาก