Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมงานสัมมนาและเจรจาธุรกิจ ซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพ ประจำปี 2556 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SiPA เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงใหม่