Meditech Solution
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด นำอุปกรณ์ SenzE version 4 มาจัดแสดงใน งาน Inter Care Asia 2016 ระหว่างวั
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด นำอุปกรณ์ SenzE version 4 มาจัดแสดงใน งาน Inter Care Asia 2016 ระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในโอกาสนี้นายปิยะศักดิ์ บุญคมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายอุปกรณ์ SenzE - Tablet version และถวายรายงานเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตา สำหรับผู้ป่วยสื่อสารลำบาก SenzE v.4 แก่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จมาเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๑๐ (i-CREATe 2016) ในงานดังกล่าว

t="299" />