Meditech Solution

สุดยอด!! “หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่” รพ.พญาไท 1

โรงพยาบาลพญาไท 1 เสริมทัพศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เปิดตัว Mobile CT & Stroke Treatment Unit หรือ หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 ผสานนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คันแรกของเอเชีย ที่สามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย พร้อมระบบการดูแลรักษาแบบครบวงจร มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการ
น.พ.สุรัตน์ บุญญะการกุล ผอ.ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ. พญาไท 1 เผยว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองมีความผิดปกติ ทั้งแบบที่หลอดเลือดสมองอุดตัน และแบบหลอดเลือดสมองแตกทำให้สมองหยุดการทำงานไปอย่างเฉียบพลัน จากการที่สมองไม่มีเลือดไปเลี้ยงหรือมีเลือดออกแทรกทับในเนื้อสมอง ความฉับไวเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาอาการหลอดเลือดสมองอุดตัน หากผู้ป่วยได้รับการสแกนสมองและรับยาสลายลิ่มเลือด ที่ตรงกับกลุ่มอาการโดยเร็วที่สุด จะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตหรือพิการจากโรคดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น แต่เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมาถึงรพ.เกิน 4.30 ชม. ทำให้ไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การรักษาผู้ป่วยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัด หน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 จึงถูกออกแบบมาเพื่อขจัดปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ
“อาการสำคัญของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คือ หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว แขนไม่มีแรง พูดไม่ซัด พูดอ้อแอ้ หรือพูดไม่ออกเลย อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นทันทีและเฉียบพลัน เมื่อเกิดอาการใดอาการหนึ่งในคนเดียวกัน ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดตั้งแต่เริ่มมีอาการ เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจากยิ่งผ่านไปนานสมองจะยิ่งขาดเลือด อันเป็นที่มาของการเสียชีวิตและความพิการ หรือที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักประสบคือ การเป็นอัมพาต จึงกล่าวได้ว่าทุกเสี้ยววินาทีของผู้ป่วยสำคัญต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง
รถคันนี้สามารถเริ่มรักษาผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันได้ตั้งแต่หน้าบ้านผู้ป่วย เมื่อรถไปถึงบ้านผู้ป่วย ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินจะทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทันที นำผู้ป่วยมาถ่ายภาพสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์สมองเคลื่อนที่ (Mobile CT Scanner) วิเคราะห์ผลเลือดอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Laboratory) ส่งภาพสมองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและทำการ สื่อสารทางไกล (Video Conference) กับทีมประสาทแพทย์ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในกรณีที่ต้องมีการใช้การรักษาด้วยวิธีอื่นๆ หรือต้องใช้ห้องผ่าตัด ก็สามารถเตรียมห้องผ่าตัดให้พร้อมสำหรับทำการทันทีเมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการแบบลัดขั้นตอนทั้งหมด อันจะส่งผลดีอย่างยิ่งต่อผลลัพธ์การรักษาอัมพาตจากเส้นเลือดอุดตันในสมอง โดยปัจจุบันทางโรงพยาบาลบาลพญาไท 1 ยังมีการรักษาด้วยวิธีการลากก้อนเลือด หรือ Clot Retrieval ที่เป็นการรักษาที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าได้ประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง” น.พ.สุรัตน์ กล่าว
น.พ.สุรัตน์ แนะนำ วิธีการป้องกันจากโรคหลอดเลือดสมอง คือ หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการงดบุหรี่ งดเหล้า ออกกำลังกายกินอาหารอย่างถูกต้องแล้ว การป้องกันที่สำคัญคือการค้นหาว่าตนเองมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างและหากเกิดอาการข้างต้น ควรจะไปพบแพทย์ในทันที ด้าน ดร.นพ.เกริกยศ ชลายนเดชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 1 ผู้ผลักดันโครงการนี้ เปิดเผยว่า “กว่า 5 ปีที่โรงพยาบาลพญาไท 1 ได้ก่อตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองพญาไท 1 โดยถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนรายแรกๆ ที่เปิดให้บริการศูนย์เฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดสมองอย่างครบวงจร มุ่งเน้นถึงความพร้อมของการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกขั้นตอน ตั้งแต่เทคโนโลยีการรักษา หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติที่ดูแลเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งดูแลโดยทีมสหสาขาและสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งโครงการ Stroke Network ที่ขยายการดูแลคนไข้โรคหลอดเลือดสมองไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดผ่านทางรพ.เครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลันในพื้นที่ต่างจังหวัดให้รอดพ้นจากความพิการและลดการเสียชีวิตได้เป็นอย่างมาก ถือเป็นภารกิจที่โรงพยาบาลพญาไท 1 มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง”
อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลพญาไท 1 ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อพัฒนาหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันรายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2554 โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า โรคหลอดเลือดสมองยังครองสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของชายและหญิงไทยติดต่อกันมา 3 ปีนับจากปี พ.ศ.2552 และยังเป็นสาเหตุของความพิการอันดับที่ 2 ในผู้หญิงและอันดับที่ 3 ในผู้ชาย ประมาณการว่ามีประชากรไทยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 150,000 คนต่อปี หรือ คนไทยเป็นโรคนี้ 1 รายทุก 4 นาที และเสียชีวิต 1 ราย ทุก 10 นาที Mobile CT & Stroke Treatment Unit หรือหน่วยรักษาอัมพาตเฉียบพลันเคลื่อนที่ โรงพยาบาลพญาไท 1 เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคันแรกของเอเชีย และเป็นคันที่ 5 ของโลกที่ เป็นรถพยาบาลนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จะสามารถช่วยชีวิตและลดความพิการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย อีกทั้งยังลดระยะเวลาการนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยลงอย่างชัดเจน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2640-1111 ต่อ 2688-2690 และติดต่อขอรับบริการได้ที่ Call Center 1772 กด 7ที่มา :http://www.banmuang.co.th/