Meditech Solution

มือเทียมแห่งอนาคตที่สามารถทำให้ผู้ป่วยอัมพาตกลับมารับรู้ความรู้สึกที่มือได้เช่นเดิม

หนุ่มวัย 28 ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอัมพาตได้รับการทดลองจากอุปกรณ์ใหม่ที่สามารถทำให้เค้ารับความรู้สึกจากการสัมผัสต่างๆ เทคโนโลยีนี้คือความก้าวหน้าที่สามารถเห็นขั้วไฟฟ้าแล่นผ่านไปยังสมองของมนุษย์
นักวิจัยดำเนินการทดลองผ่านโดยสำนักงาน Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพื้นฐานผู้ที่ถูกทดลองในขณะนั้นสามารถควบคุมมือเทียมของเขาและรับความรู้สึกในเวลาที่มีผู้อื่นจับมือของเขาได้ ด้วยชิ้นส่วนขั้วไฟฟ้าสองขั้ว ตัวที่หนึ่งอยู่บนเครื่องกลของเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่สมองเชื่อมต่อโดยตรงกับความเคลื่อนไหวของร่างกาย และอีกหนึ่งที่อยู่บนประสาทสัมผัสของเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งเป็นส่วนที่สมองจะสามารถรู้สึกได้หากมีการสัมผัส
มือเทียมนั้นได้รับการพัฒนาโดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ ที่ John Hopkins University และมือเทียมนี้ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์แรงบิดที่ซึ่งสามารถตรวจจับเมื่อความดันเกิดขึ้นนี่นิ้วมือ และจะสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่มีข้อมูลส่งไปยังสมองของผู้ที่ใช้งานแขนเทียม
เห็นได้ชัดว่าการทดสอบที่ได้รับการดำเนินการโดยคนที่ถูกปิดตา และเขานั้นสามารถที่จะรู้ได้ว่านิ้วมือไหนของเขาที่ถูกสัมผัส โดยผลการทดสอบนี้เกือบจะแม่นยำ 100% เลยทีเดียว และที่น่าประทับใจกว่านั้น เมื่อนักวิจัยทดสอบสัมผัสที่สองนิ้วมือของผู้ทดลองโดยไม่ได้เตือนผู้ทดลองล่วงหน้า สมองของผู้ทดลองสามารถรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่สัมผัสเขาได้ และเขาถามว่าพวกเขากำลังเล่นกลอะไรหรือแกล้งพวกเขาอยู่กัน
แน่นอนว่ามันเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบของเสียงที่น่าประทับใจ เราหวังอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีนี้มันจะกลายเป็นมาตรฐานการรักษาสำหรับผู้ทีต้องการใช้มันในเร็วๆนี้

ที่มา :http://www.darpa.mil/news-events/2015-09-11