Meditech Solution

เชื่อหรือไม่!! กินผลไม้เนื้อสีขาวหันหลังให้กับโรคอัมพฤกษ์อัมพาต

วารสารวิชาการ “โรคลมอัมพาต” ของอังกฤษ รายงานว่า ถ้าหากกินผลไม้ที่มีเนื้อเป็นสีขาวมากๆ จะช่วยป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ และพร้อมกันนั้นนักวิจัยฮอลันดาก็พบว่าผู้ที่กินแอปเปิ้ล กล้วยหอม ลูกแพร์ และกะหล่ำดอกมาก จะหนีไกลโรคได้ถึงร้อยละ 52 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคลมอัมพาต ได้ศึกษากับคนที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวนไม่ต่ำกว่า 20,000 คน มานาน 10 กว่าปี พบว่า ผู้ที่กินผักผลไม้เนื้อสีขาวเพิ่มขึ้นวันละ 25 กรัม จะลดอันตรายจากการเป็นโรคน้อยลงไปได้ร้อยละ 9 และบอกว่า แต่ก็ไม่ควรจะรังเกียจผักผลไม้สีอื่น ลินดา อุด เกรป หัวหน้านักวิจัย มหาวิทยาลัยวาเนกนินเกน กล่าวว่า การกินผักผลไม้เนื้อสีขาว เป็นคุณในการป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาต ยิ่ง “กินแอปเปิ้ลวันละ 1 ลูก เป็นวิธีการกินผักผลไม้ให้มากขึ้นอย่างง่าย”.

ที่มา :www.yutcareyou.com