Meditech Solution

สุดล้ำ ! เตียงผู้ป่วยอัมพาต พลิกตัวผู้ป่วยได้ด้วยรีโมตคอนโทรล “ของคนไทย”

เตียงผู้ป่วยโรคอัมพาต ประดิษฐ์โดย นายสมคิด สมนักพงษ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เตียงผู้ป่วยอัมพาตป้องกันแผลกดทับ รุ่นที่ 3 ออกแบบพัฒนาต่อยอดจาก เตียงอัมพาต รุ่นที่ 1และ2 โดยออกแบบกลไกการเคลื่อนที่ใหม่ให้ง่ายกว่­าเดิม เพื่อให้สามารถพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตจากท่า­นอนหงายได้ทั้งไปสู่ท่าตะแคง ได้ ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อลดปัญหาแผลกดทับจากการนอนท่าเดิมเป็น­เวลานาน และเพิ่มเติม ระบบการยกลำตัว,ขาผู้ป่วยในท่านั่ง และมีระบบ ยกตัวผู้ป่วย ขึ้น,ลงจากเตียง สู่รถเข็นนอน โดยให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยที่สุดสามารถรับน้ำหนักของผู้ป่วยได้สูงสุด 80 กิโลกรัมใช้ต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสส­ลับ จำนวน 4 ชุด ควบคุมการทำงานของระบบการพลิกตัวผู้ป่วยทำ­ได้ทั้งรีโมทคอนโทรลและจากแผงควบคุมตามปกติ
ที่มา : http://esanmarket.com/