Meditech Solution

อัมพฤกษ์ อัมพาต ป้องกันด้วยตัวเองได้…ไม่ยาก!!

จากหลักฐานทางวิชาการพบว่า คนเรามีความสามารถที่จะป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเองได้ถึงร้อยละ 80 สิ่งที่ควรปฏิบัติทันทีตั้งแต่ตอนนี้ ได้แก่
1. ควบคุมน้ำหนักตัว และควบคุมรอบเอว ซึ่งผู้ชายควรให้น้อยกว่า 90 ซม. หรือ 36 นิ้ว ผู้หญิงให้น้อยกว่า 80 ซม. หรือ 32 นิ้ว
2. ลด-เลี่ยง อาหารรสหวาน มัน เค็ม จัด กินผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด และธัญพืชให้มากขึ้น
3. ตรวจหา-สังเกตปัจจัยเสี่ยง เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง น้ำหนักเกิน หรือไม่ หากผิดปกติควรแก้ไขตั้งแต่เริ่มมีอาการ
4. ออกกำลังกายให้พอเหมาะ อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์หนึ่ง 3-5 ครั้ง ถ้าไม่มีเวลาออกกำลังกาย ให้ใช้การนวดสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อช่วยกระตุ้นให้เลือดไหล เวียน นำสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ และ นำของเสียออกจากเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ลดการดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่ด้วย
6. หมั่นสังเกตอาการเตือนที่สำคัญของโรค วิธีการสังเกตอาการที่จำได้ง่าย คือ “FAST” (เร็ว) โดยย่อมาจาก
F = Face (หน้า) : เวลายิ้มพบว่ามุมปากข้างใดข้างหนึ่งตก
A = Arms (แขน) : ยกแขนไม่ขึ้นข้างใดข้างหนึ่ง
S = Speech (พูด) : มีปัญหาในการพูดแม้ประโยคง่ายๆ พูดแล้วคนฟัง
ฟังไม่รู้เรื่อง
 
T = Time (เวลา) : ถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ “รีบไปโรงพยาบาลทันที หรือภายใน 3 ชั่วโมง” จะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดได้
ที่มา : www.thearokaya.co.th