Meditech Solution

สมองเสื่อมเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง?

1. เกิดจากการเสื่อมสลายของเนื้อสมองโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน

2. สมองเสื่อมเกิดจากปัญหาหลอดเลือดสมอง บางรายรุนแรงถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต ซึ่งจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น

3. เกิดจากการติดเชื้อในสมอง จะทำให้เซลล์สมองบางส่วนตายไป มีผลต่อความเฉลียวฉลาดลดการทำงานของสมองด้วย

4. เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด เช่น วิตามินบี 1 ช่วยในการสร้างเซลล์สมองการขาดวิตามินบี 1 มักพบในผู้ป่วยที่ติดสุรามากๆ

5. จากการแปรปรวนของระบบเมตาบอลิกของร่างกาย เช่นทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติ

6.จากการกระทบกระแทกเสมอๆ ที่สมองเช่นนักมวยหรือผู้ที่เล่นกีฬาแล้วต้องใช้ศีรษะอยู่เป็นประจำเมื่อนานวันจะเกิดอาการสมองเสื่อมได้

7.เนื่องอกในสมองอาจทำให้มีอาการคล้ายกับสมองเสื่อมได้ โดยเฉพาะเนื้องอกที่อยู่ด้านหน้าของเนื้องอกในสมอง

8.สมองเสื่อมเกิดจากช่องในสมองขยายใหญ่ขึ้นจากน้ำเลี้ยงสมองคั่ง สาเหตุนี้ยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นจากอะไร

9. จากยาหรือสารที่เป็นพิษโดยเฉพาะยาที่มีผลต่อการทำงานของสมอง เช่น ยานอนหลับ ยากันชัก ยาคลายเครียด ถ้ารับประทานในขนาดที่สูงเกินไปหรือสะสมอยู่นานจะทำให้การสั่งการของสมองเปลี่ยนไปความเฉลียวฉลาดลดลง

10. การอักเสบของหลอดเลือด คนไข้จำนวนหนึ่งอาจจะมีการอักเสบของหลอดเลือดเล็กๆ ที่สมองและทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดอาการสมองเสื่อมได้

ที่มา : http://www.thaihealth.or.th/