Meditech Solution
เกี่ยวกับ บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เมดิเทค โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ริเริ่มพัฒนา SenzE อุปกรณ์สื่อสารผ่านดวงตา สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพาตและโรคเอแอลเอส รายแรกของเอเชีย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ ทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความหวัง และมีคุณค่าอีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัท ฯ ใช้เวลากว่า 3 ปีในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ SenZE โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห'งชาติ (องค์การมหาชน) และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สถาบันประสาทวิทยาว่า มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพต่อผู้ป่วย


จุดเด่นของ SenZE
"SenzE" เป็นเทคโนโลยีระบบติดตามดวงตา (Eye Controlled System)ที่ใช้งานรวมกับซอฟท์แวร์ภาษาไทยเครื่องแรกของโลก และเป็นการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยสื่อสารทางสายตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาต และสำเร็จเป็นรายแรกของเอเชียโดยพัฒนาด้วยเทคนิค Open Computer Vision และการประมวลผลภาพ (Image Processing) อุปกรณ์ SenzE มีประสิทธิภาพปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่าเทคโนโลยีของต่างประเทศ ด้วยราคาที่ถูกกว่าการนำเข้า ถึง 40%


หลักการทำงาน"SenzE" ใช้กล้องความละเอียดสูง (HD Camera) และ Infrared Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของดวงตา และผู้ป่วยใช้การมองค้างในตำแหน่งที่ต้องการ 2 วินาที แทนการออกคำสั่งเสมือนการกด enter เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการจะสื่อสาร และผู้ป่วยยังสามารถพิมม์ข้อความโดยใช้ดวงตาได้ทำให้สามารถสื่อสารกับแพทย์ ญาติ และผู้ดูแลได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังสามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบสัมผัส TouchScreen) ได้อีกด้วย

 
SenzE Version 4 Overview
✔ รองรับ 14 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อารบิค รัสเซีย เยอรมัน กัมพูชา มลายู และพม่า เป็นต้น
✔ ระบบแปลภาษา ในทุกเมนูคำสั่งที่เลือก หรือข้อความที่พิมพ์ ให้กลับมาเป็นภาษาไทย พร้อมเสียงอ่าน
✔ ระบบ Monitor ผ่าน Tablet ให้พยาบาล หรือผู้ดูแล สามารถติดตามผู้ป่วยได้แบบ Real Time
✔ ระบบ Live Chat ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถสนทนาโต้ตอบได้แบบ Real Time พร้อมระบบแปลภาษาอัตโนมัติ
✔ ระบบเมนูส่วนบุคคล สามารถสร้างเมนู บน Account ส่วนตัวของผู้ป่วยได้ พร้อมระบบแก้ไขหลังบ้าน
✔ โปรแกรมความบันเทิง TV / ภาพยนตร์ ฟังวิทยุออนไลน์ รวมทั้ง E-Book และ Games ได้
✔ รองรับการออกคำสั่ง มองค้างในตำแหน่งที่ต้องการ 2 วินาที หรือระบบ Touch Screen
✔ ชุดคำสั่ง 6 เมนูหลัก คือ ความรู้สึก / ความต้องการ / อาหารเครื่องดื่ม / คีย์บอร์ดสนทนา / ความบันเทิง และกิจกรรม
✔ ท่อง Internet สามารถใช้งาน Internet ได้ อาทิ Facebook ,Youtube , เว็บอ่านข่าว และส่ง Email เป็นต้น
✔ ระบบ Emergency Alert สัญญาณเตือนจะดังที่เครื่องของผู้ป่วย และเครื่องที่พยาบาลหรือผู้ดูแลใช้ Monitor อยู่
 
SenzE นับเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยฝีมือคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ดังนี้
✔ รางวัล Startup Thailand 2016 Pitch Challenge
✔ รางวัล IP Champion 2015 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์
✔ รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2557
✔ รางวัลชนะเลิศ IBM ASEAN Smart Camp 2014 ที่ประเทศสิงคโปร์
✔ รางวัล Thailand Excellence Awards 2014 สาขา New Product Innovation Awards
✔ รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ จากวุฒิสภา ประจำปี 2556
✔ รางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 2 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี 2556
✔ รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2013 ประเภท E-Health And Well-Being Applications
✔ รางวัลรองชนะเลิศ TRUE Innovation Awards 2012
✔ รางวัลชนะเลิศ Thai IT Tycoon 2012
ซึ่งล้วนเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ SenzE ยังมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ สถาบันประสาทวิทยา อีกด้วย

เทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ Senze ได้รับอนุสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา